Đánh giá tác động chương trình hợp tác quốc tế nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên

Nguyễn Thị Văn Sử

Tóm tắt


Bài viết này đánh giá hiệu quả, nhân tố dẫn đến sự thành công và tính bền vững của dự án “Cải tiến chương trình đào tạo giáo viên” của Khoa Sư phạm (KSP), Đại học Cần Thơ (ĐHCT) và Khoa Giáo dục và Công tác xã hội (KGD-CTXH), Đại học (ĐH) Sydney. Kết quả từ bảng câu hỏi và phỏng vấn cho thấy chương trình đã mang lại những thay đổi tích cực trong việc cải tiến khung chương trình đào tạo giáo viên (GV) của KSP ĐHCT. Mối quan hệ thân thiết giữa KSP ĐHCT và KGD-CTXH ĐH Sydney từ đó được phát triển bền vững. Qua bài đánh giá này, tác giả cũng đưa ra những đề xuất cho các dự án hợp tác phát triển nâng cao năng lực giáo viên trong tương lai.


Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống