Áp dụng lấy mẫu Gibbs vào đo lường và đánh giá độ khó câu hỏi trong mô hình Rasch

Lê Anh Vũ, Phạm Hoàng Uyên, Đoàn Hồng Chương, Lê Thanh Hoa Lê Thanh Hoa

Tóm tắt


Trong nghiên cứu này, chúng tôi áp dụng lấy mẫu Gibbs để ước lượng độ khó của các câu hỏi trong mô hình Rasch. Dữ liệu để phân tích được thu thập ngẫu nhiên từ các bài thi cuối kì môn Toán Cao cấp của sinh viên niên Khóa 2014, Trường Đại học Kinh tế-Luật, ĐHQG TPHCM. Thuật toán trình bày trong nghiên cứu này là đơn giản và có tính ứng dụng cao.


Từ khóa


lấy mẫu Gibbs, phương pháp hợp lí cực đại biên (MML), mô hình Rasch

Toàn văn:

PDF

Tình trạng

  • Danh sách trống