CẬU HAI MIÊN: TỪ ĐỜI THỰC BƯỚC VÀO TÁC PHẨM

Dương Mỹ Thắm

Tóm tắt


 

Bài viết tìm hiểu về nhân vật lịch sử Huỳnh Công Miên và hình tượng nhân vật Hai Miên được tái hiện trong các tác phẩm truyện thơ Quốc ngữ Nam Kỳ “Cậu Hai Miên” của tác giả Nguyễn Bá Thời, Cử Hoành Sơn; từ đó cho thấy sự giao thoa giữa nhân vật lịch sử và nhân vật hư cấu trong tác phẩm đã bổ sung cho nhau, tạo nên hình ảnh Hai Miên được lưu truyền trong dân gian trọn vẹn và hấp dẫn hơn. Vì thế, việc phân biệt tình huống, sự kiện gì là thật và câu chuyện, tình tiết nào trong tác phẩm là hư cấu đã không còn quan trọng đối với độc giả ngày nay.

 

 


Từ khóa


Hai Miên; Huỳnh Công Miên; Quốc ngữ; truyện thơ

Toàn văn:

PDF

Trích dẫn


Ho Tuong (2015b). Hai Mien’s knightly life and death in a temple [Dai ca Hai Mien song ngang tang nghia hiep, chet vo dinh]. Retrieved March 04, 2018 from Tuoi tre online: https://tuoitre.vn/dai-ca-hai-mien-song-ngang-tang-nghia-hiep-chet-vo-dinh-1014382.htm

Huynh Minh (1969). Go Cong past and present [Go Cong xua va nay]. Sai Gon: Cach Bang.

Leitch, T. M. (2007). Film adaptation and its discontents: from Gone with the wind to The Passion of the Christ. USA: The Johns Hopkins University Press.

Penant, D. (1896). La Tribune des colonies et des protectorats. Paris: A L'Administration.

Tran Nhat Vy (3/11/2018). A dictionary can be missing not misleading [Tu dien co the sot nhung khong the sai]. Retrieved from https://thanhnien.vn/van-hoa/tu-dien-co-the-sot-nhung-khong-the-sai-769716.html

Vuong Hong Sen (2004). Sai Gon in the past [Sai Gon nam xua]. Dong Nai: Dong Nai Collective Publishing House.


Tình trạng

  • Danh sách trống