MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ KHÁM, CHỮA BỆNH Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Tóm tắt


 

Khi kinh tế xã hội phát triển, sự quan tâm của người dân đối với sức khỏe sẽ gia tăng. Đối với Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) – một trung tâm kinh tế, y tế lớn nhất phía Nam, việc phát triển dịch vụ khám, chữa bệnh đáp ứng nhu cầu người dân là điều hết sức cần thiết. Kết quả nghiên cứu của bài báo cho thấy dịch vụ khám chữa bệnh ở TPHCM có sự phát triển đáng kể, nhiều trang thiết bị y tế hiện đại được áp dụng cùng với sự tận tình chăm sóc của đội ngũ cán bộ y tế có trình độ chuyên môn ngày càng cao đã cứu sống được nhiều bệnh nhân, giảm tỉ lệ chết thô và nâng cao tuổi thọ cho người dân thành phố. Tuy nhiên, tình trạng quá tải ở một số bệnh viện lớn vẫn còn diễn ra mà nguyên nhân chủ yếu là do sự mất cân bằng về trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ y tế giữa các tuyến. Chính vì vậy, việc phát triển đội ngũ cán bộ y tế chuyên môn cao, đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại và phân bổ đồng đều giữa các tuyến, nâng cao ý thức người dân là những giải pháp quan trọng nhằm phát triển dịch vụ này một cách tốt hơn.

 


Từ khóa


giải pháp; dịch vụ khám – chữa bệnh; Thành phố Hồ Chí Minh

Toàn văn:

PDF

Trích dẫn


Thanh An (2018). Ho Chi Minh City deals with hospital load reduction [Thanh pho Ho Chi Minh nan giải giảm tải bệnh viện]. Cited on 28/2/2019, http://www.sggp.org.vn/tp-ho-chi-minh-nan-giai-giam-tai-benh-vien-538821.html

Huy Chuong (2018). Ho Chi Minh City: in 2018, the medical sector must meet people’s demand [TPHCM: Trong nam 2018: nganh y te phai dap ung nhu cau cua nguoi benh], cited on 19/2/2019, http://kinhtedothi.vn/tp-ho-chi-minh-trong-nam-2018-nganh-y-te-phai-dap-su-hai-long-cua-nguoi-benh-311301.html

Nguyen Quoc (2018). Active implementation on hospital overcrowding program [Tich cuc thuc hien chuong trinh giam qua tai benh vien]. Cited on 16/3/2019, http://www.medinet.hochiminhcity.gov.vn/tin-tuc-su-kien/tich-cuc-thuc-hien-chuong-trinh-giam-qua-tai-benh-vien-c1780-5068.aspx.

General Statistics Office of Viet Nam (From 2013 to 2016). Crude death rate in Ho Chi Minh City [Ty suat chet tho o Thanh pho Ho Chi Minh], cited on 26/2/2019, https://www.gso.gov.vn/default_en.aspx?tabid=774

Ho Chi Minh City Department of Health (2016). Reports on medical situation of Ho Chi Minh City in 2016 and 2017 [Bao cao – Tinh hinh hoat dong nganh y te Thanh pho nam 2016 va phuong huong hoat dong nam 2017].

Legal Science and International Business Institute (2009). Reports on assessing the situation of the medical sector organization system in Ho Chi Minh City [Bao cao danh gia hien trang He thong to chuc nganh y te Thanh pho Ho Chi Minh].


Tình trạng

  • Danh sách trống