NGHIÊN CỨU ĐIỀU CHẾ HẠT VI CẦU Y-90 DẠNG HẠT THỦY TINH VÀ DẠNG GEL ỨNG DỤNG TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ GAN TẠI VIỆT NAM

Phạm Thành Minh, Dương Văn Đông, Nguyễn Thanh Nhàn, Đặng Hồ Hồng Quang, Mai Phước Minh Thành, Ngô Thị Thu Thủy, Lê Văn Thuận, Trương Minh Trí

Tóm tắt


 

 

Trong bài báo này, chúng tôi tổng hợp hạt vi cầu Y-90 dạng hạt thủy tinh và hạt gel trên Lò phản ứng Hạt nhân Đà Lạt ứng dụng trong điều trị ung thư gan tại Việt Nam. Kích thước và hình thái học của hạt vi cầu Y-90 được kiểm tra bằng phương pháp kính hiển vi điện tử quét phân giải cao (FE-SEM), độ tinh khiết hóa học được kiểm tra bằng phổ tán sắc năng lượng tia X (EDX), độ tinh khiết hạt nhân phóng xạ kiểm tra bằng phổ kế gamma Canberra-GC-3019-7500SL, độ tinh khiết hóa phóng xạ kiểm tra bằng sắc kí lớp mỏng, độc tố kim loại nặng kiểm tra bằng phương pháp ICP-MS, độ vô khuẩn, nội độc tố vi khuẩn, và độ ổn định của sản phẩm theo thời gian kiểm tra theo Dược điển Anh 2016. Kết quả cho thấy hạt vi cầu phóng xạ Y-90 dạng hạt thủy tinh và hạt gel có kích thước hạt từ 20-30 µm, có hoạt độ riêng cao đáp ứng các chỉ tiêu chất lượng của thuốc phóng xạ theo Dược điển Anh 2016. Đây là sản phẩm thuốc phóng xạ đầy hứa hẹn trong điều trị ung thư gan nguyên phát và thứ phát bằng phương pháp tắc mạch phóng xạ tại Việt Nam.  

 


Từ khóa


ung thư gan; thuốc phóng xạ; hạt vi cầu Y-90 dạng hạt gel; hạt vi cầu Y-90 dạng hạt thủy tinh

Toàn văn:

PDF

Trích dẫn


Abd Mutalib, M., Rahman, M. A., Othman, M. H. D., Ismail, A. F., & Jaafar, J. (2017). Scanning Electron Microscopy (SEM) and Energy-Dispersive X-Ray (EDX) Spectroscopy. Membrane Characterization, 161-179.

Bortot, M. B., Prastalo, S., & Prado, M. (2012). Production and Characterization of Glass Microspheres for Hepatic Cancer Treatment. Procedia Materials Science, 1, 351-358.

Bray, F., Ferlay, J., Soerjomataram, I., Siegel, R. L., Torre, L. A., & Jemal, A. (2018). Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality. CA Cancer J Clin, 68, 394-424.

British Pharmacopoeia commission. (2016). British Pharmacopoeia 2016. Appendix XIII: Particulate Contamination: Sub-Visible Particles.

Bunck, A. C., Pinto Dos Santos, D., Chang, D. H., Reiser, M., Pfister, D., Bunck, A., Drzezga, A., Maintz, D., & Schmidt, M. (2017). Successful Yttrium-90 Microsphere Radioembolization for Hepatic Metastases of Prostate Cancer. Case Reports in Oncology, 10(2), 627-633.

El-Serag, H. B., & Rudolph, K. L. (2007). Hepatocellular Carcinoma: Epidemiology and Molecular Carcinogenesis. Gastroenterology, 132(7), 2557-2576.

Goldsten, J. O., Rhodes, E. A., Boynton, W. V., Feldman, W. C., Lawrence, D. J., Trombka, J. I., Smith, D. M., Evans, L. G., White, J., Madden, N. W., Berg, P. C., Murphy, G. A., Gurnee, R. S., Strohbehn, K., Williams, B. D., Schaefer, E. D., Monaco, C. A., Cork, C. P., Del Eckels, J., … Witte, M. C. (2007). The MESSENGER gamma-ray and neutron spectrometer. Space Science Reviews, 131, 339-391.

Janssen, G.-J. (2015). Information on the FESEM (Field-emission Scanning Electron Microscope). Radboud University Nijmegen.

K., K.-J., J., M., A., S., J., X., & E., M. (2012). Therasphere radioembolization of metastatic insulinoma in the post-transplant liver: A case report and review of the literature. Journal of Vascular and Interventional Radiology, 23(6), 853e34.

Łada, W., Iller, E., Wawszczak, D., Konior, M., & Dziel, T. (2016). 90Y microspheres prepared by sol-gel method, promising medical material for radioembolization of liver malignancies. Materials Science and Engineering: C, 67, 629-635.

Nageswaran, G., Choudhary, Y. S., & Jagannathan, S. (2017). Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry. Spectroscopic Methods for Nanomaterials Characterization, 163-194.

Saha, G. B. (2017). Fundamentals of Nuclear Pharmacy. Fundamentals of Nuclear Pharmacy, Springer, XVII, 428.

Santiago, M., & Strobel, S. (2013). Thin layer chromatography. Methods in Enzymology, 533, 303-324.

Townsend, A., Price, T., & Karapetis, C. (2009). Selective internal radiation therapy for liver metastases from colorectal cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews, 4. Art. No.: CD007045.

Welsh, J. S., Kennedy, A. S., & Thomadsen, B. (2006). Selective internal radiation therapy (SIRT) for liver metastases secondary to colorectal adenocarcinoma. International Journal of Radiation Oncology Biology Physics, 66(2), S62-S73.
DOI: https://doi.org/10.54607/hcmue.js.17.12.2798(2020)

DOI (PDF): https://doi.org/10.54607/hcmue.js.17.12.2798.2780(2020)

Tình trạng

  • Danh sách trống