XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP KHẮC PHỤC LỖI CHO HỌC VIÊN NƯỚC NGOÀI KHI HỌC ĐẠI TỪ NHÂN XƯNG TIẾNG VIỆT

Nguyễn Duy, Đỗ Thúy Nga, Nguyễn Bùi Thiện Nhân, Trần Lại Bảo Châu, Tăng Thị Tuyết Mai

Tóm tắt


 

Bài viết xây dựng các dạng bài tập giúp học viên nước ngoài khắc phục những lỗi thường gặp khi học đại từ nhân xưng (ĐTNX) tiếng Việt, như: lỗi dùng ĐTNX không phù hợp, lỗi không xác định được các nghĩa của ĐTNX, lỗi không xác định được sắc thái biểu cảm của ĐTNX, lỗi không xác định được tính chất tương ứng của các cặp ĐTNX. Hệ thống bài tập này được xây dựng dựa trên cơ sở lí thuyết về lỗi những lỗi thường gặp khi học ĐTNX tiếng Việt của người nước ngoài mà chúng tôi đã thu thập được thông qua quá trình thực hiện khảo sát bằng phiếu hỏi. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra lỗi là một phần tất yếu khi học một ngoại ngữ và các trường hợp lỗi khi học ĐTNX cũng không ngoại lệ. Các lỗi thường gặp khi học từ vựng ĐTNX tiếng Việt chủ yếu xuất phát từ thói quen dùng ngôn ngữ mẹ đẻ của người nước ngoài, sự phức tạp của nhóm ĐTNX trong tiếng Việt. Vì vậy, những dạng bài tập khắc phục các lỗi đã đề cập sẽ tạo điều kiện cho người học ghi nhớ những đặc điểm ngữ nghĩa, ngữ pháp của nhóm từ ĐTNX tiếng Việt.

 


Từ khóa


bài tập cho học viên nước ngoài; bài tập đại từ nhân xưng; bài tập tiếng Việt; bài tập từ vựng tiếng Việt

Toàn văn:

PDF

Trích dẫn


Bui, T. T. (2018). Xay dung he thong bai tap mo rong von tu cho hoc sinh mac chung kho doc [Designing an Exercise System to Extend Vocabulary for Dyslexia Students]. Graduate Thesis. Ho Chi Minh City University of Education.

Chu, L. D. (2015). Cac nguyen tac và phuong phap day hoc tieng [Principles and Methodologies of Language Teaching]. Retrieved from: http://cdspgialai.edu.vn/Article/Detail/802. At 23:44, 15/03/2020

Diep, Q. B. (2016). Ngu phap tieng Viet [Vietnamese Grammar]. Hanoi: Vietnamese Education Publishing House.

Dinh, T. L. (2004). Phong cach hoc tieng Viet [Vietnamese Stylistics]. Hanoi: Vietnamese Education Publishing House.

Dinh, V. D. (1986). Ngu phap tieng Viet: tu loai [Vietnamese Grammar: Word Classes]. Hanoi: Vietnamese Education Publishing House.

Doan, T. T. (Chief Editor) (2001). Thuc hanh tieng Viet – Sach dung cho nguoi nuoc ngoai [Practice Vietnamese – A Book for Foreigners]. Hanoi: The gioi Publishers.

Du, N. N. (Chief Editor) (2012). Tieng Viet cho nguoi nuoc ngoai [Vietnamese for Foreigners], Book 1. Ho Chi Minh City: Ho Chi Minh City University of Education.

Du, N. N. (Chief Editor) (2014). Tieng Viet cho nguoi nuoc ngoai [Vietnamese for Foreigners], Book 2. Ho Chi Minh City: Ho Chi Minh City University of Education.

Hoang, P. (2018). Tu dien tieng Viet [Vietnamese Dictionary]. Hanoi: Hong Duc Publishing House.

Le, A. (Chief Editor) (2007). Phuong phap day hoc tieng Viet [Vietnamese Teaching Methods]. Hanoi: Education Publishing House.

Le, B. (1999). Tu loai tieng Viet hien dai [Modern Vietnamese Word Classes]. Hanoi: Education Publishing House.

Ministry of Education and Training (2015). Thong tu 17/2015/TT-BGDĐT ban hanh khung nang luc tieng Viet dung cho nguoi nuoc ngoai [Circular No. 17/2015/TT-BGDĐT Issuing the Vietnamese Language Ability Framework for Foreigners].

Nguyen, L. C. (2009). Loi ngon ngu cua nguoi nuoc ngoai hoc tieng Viet (tren tu lieu loi tu vung ngu phap cua nguoi Anh, Mi) [Language Errors of Foreigners Learning Vietnamese (in Documents of British and American Grammatical Errors)]. Doctoral Thesis in Linguistics. Institute of Linguistics.

Nguyen, T. N. (2004). Loi loai tu trong tieng Viet cua nguoi nuoc ngoai [Errors of Foreigners in Learning Vietnamese Unit Nouns]. Electronic Journal of Foreign Language, 1(1), 81-88.

Nguyen, V. C. (1993). Tu xung ho trong tieng Viet [Address Terms in Vietnamese]. Vietnam National University’s Journal of Science: Social Sciences and Humanities, 9(3), 8-13.

Nguyen, V. H. (Chief Editor) (2003). Giao trinh tieng Viet danh cho nguoi nuoc ngoai [Vietnamese Textbook for Foreigners]. Ho Chi Minh City: Education Publishing House.

Nguyen, V. B. (2007). Xay dung he thong bai tap mo rong von tu theo chu diem cho hoc sinh lop 3 [Designing an Exercise System to Extend Vocabulary in Subject Matter for Grade 3 Students]. Doctoral Thesis in Linguistics. Ho Chi Minh City University of Education.

Niemierko, B. (2012). Educational Diagnostics for Contemporary School Systems – Measuring and Assessing Growth of Student Human Capital, Part I: Main Concepts and the Scope. Colloquium Wydzialu Nauk Humanistycznych Kwartalnik, (2), 123-144.

Tran, T. N. (2018). Do kho van ban va viec day tieng Viet cho nguoi nuoc ngoai [Textual Complexity and Teaching Vietnamese for Foreigners]. The Proceeding of the Fourth International Conference on Vietnamese Studies–Issues of Teaching Vietnamese and Studying Vietnam in the Today’s World. University of Social Sciences and Humanities, 389-399.


Tình trạng

  • Danh sách trống