PHÂN TÍCH LỖI SỬ DỤNG CẤU TRÚC “YUE A YUE B” (越A越B) CỦA SINH VIÊN VIỆT NAM Lưu Hớn Vũ

Lưu Hớn Vũ

Tóm tắt


 

Bài viết trình bày kết quả khảo sát lỗi sử dụng cấu trúc “AB” trên cơ sở Kho ngữ liệu ngôn ngữ trung gian tiếng Trung Quốc của sinh viên Việt Nam. Kết quả khảo sát cho thấy không có sự khác biệt có ý nghĩa về tỉ lệ sử dụng chính xác cấu trúc “AB” giữa các giai đoạn trình độ tiếng Trung Quốc. Lỗi sử dụng của sinh viên trong quá trình thụ đắc có thể quy về 3 loại: lỗi về ngữ nghĩa, lỗi về cú pháp và lỗi do nhầm lẫn (); trong đó, lỗi về ngữ nghĩa và lỗi do nhầm lẫn là phổ biến nhất. Từ cơ sở này, chúng tôi đề xuất một số vấn đề cần lưu ý khi giảng dạy cấu trúc
AB” cho sinh viên Việt Nam, như: cần chú trọng đối chiếu Việt – Trung; tăng số lượng, đa dạng hóa bài tập; và tăng tính tái hiện của cấu trúc này.

 


Từ khóa


“越A越B”; lỗi sử dụng; thụ đắc; tiếng Trung Quốc

Toàn văn:

PDF

Trích dẫn


Do, T. (2017). Tu dien Tu cong cu tieng Viet [Dictionary of Functional Words in Vietnamese]. Hanoi: Education Publishing House.

Duong, K. C. (ed) (2017). Giao trinh Han ngu (Tap 2, quyen ha) [Chinese Language Course (ep.2B)] (translated by Tran Thi Thanh Liem). Hanoi: Vietnam National University Publishing House.

Gu, L. C. (2017). Hanguo Liuxuesheng Shiyong “Yue… yue…” Geshi Pianwu Fenxi [Error Analysison South Korean Students Use of “yue... yue...” Structure]. Master Degree Thesis of Anhui University.

Hoang, T. P. (2008). Tu dien Giai thich hu tu tieng Viet [Dictionary of Explanation of Functional Words in Vietnamese]. Hanoi: Tri thuc Publishing House.

Hou X. C. (1998). Xiandai Hanyu Xuci Cidian [Dictionary of Modern Chinese Functional Words]. Beijing: Peking University Press.

Khuong, L. B. (ed) (2016). Giao trinh chuan HSK 3 [HSK Standard Course - 3] (translated by Nguyen Thi Minh Hong). Ho Chi Minh City: Ho Chi Minh City General Publishing House.

Lü, S. X. (ed) (1999). Xiandai Hanyu Babai Ci [800 Words in Modern Chinese]. Beijing: The Commercial Press.

Ly, H. K. (ed) (2015). Giao trinh Han ngu BOYA (So cap, tap 2) [BOYA Chinese Course (Elementary, ep.2)] (translated by Nguyen Hoang Anh). Hanoi: Vietnam National University Publishing House.

Tran, T. T. (ed) (2015). 345 Cau khau ngu tieng Han (Tap 3) [345 Spoken Chinese Expressions (ep.3)] (translated by Tran Thi Thanh Liem). Hanoi: Vietnam National University Publishing House.


Tình trạng

  • Danh sách trống