ĐIỂM NHÌN VÀ GIỌNG ĐIỆU TRẦN THUẬT KHI MIÊU TẢ NHÂN VẬT ANH HÙNG TRONG TIỂU THUYẾT LỊCH SỬ VIỆT NAM SAU 1975

Trần Thị Nhật, Nguyễn Thị Thu Hằng

Tóm tắt


 

Bài viết này nghiên cứu điểm nhìn và giọng điệu trần thuật trong tiểu thuyết lịch sử Việt Nam sau 1975 về miêu tả nhân vật anh hùng. Từ nhiều góc độ khác nhau của người kể chuyện, các tác giả đã khắc họa hình tượng những nhân vật anh hùng trong lịch sử một cách sinh động và đa dạng. Khi kể chuyện bằng ngôi thứ ba, nhân vật anh hùng lịch sử xuất hiện với ngoại hình và thần thái hơn người, toát lên ánh hào quang thần thánh và là nỗi khiếp sợ của quân thù. Khi thâm nhập vào thế giới bên trong nhân vật để trần thuật, từ điểm nhìn chủ quan này, người trần thuật đã sử dụng ngôn ngữ nửa trực tiếp cùng độc thoại nội tâm. Lúc này, nhân vật anh hùng dân tộc cũng mang những giận hờn, yêu ghét, thậm chí phàm tục, đam mê và khát vọng. Sự linh hoạt di chuyển điểm nhìn trần thuật cùng sự thay đổi và kết hợp nhiều giọng điệu kể chuyện: ngợi ca hào sảng, trầm buồn, trữ tình, triết lí hay chiêm nghiệm đã góp phần làm nên thành công trong việc xây dựng nhân vật anh hùng. Qua phân tích điểm nhìn và giọng điệu trần thuật, bài viết cho thấy sự vận động của thể loại tiểu thuyết lịch sử Việt Nam, cũng như năng lực sáng tạo và sự 

 

Từ khóa


đóng góp của các nhà văn sau 1975 trong việc miêu tả nhân vật lịch sử. tiểu thuyết lịch sử; nhân vật anh hùng; điểm nhìn; giọng điệu

Toàn văn:

PDF

Trích dẫn


Central Committee of Theory, Literary and Art Review (2013). Sang tao van hoc nghe thuat ve de tai lich su [Creative literary art on the subject of narrative history]. Hanoi: National Political Publishing House.

Le, D. D. (2006a). Tay Son bi hung truyen (Tap 1) [Tay son tragic storyline (Episode 1)]. Hanoi: Cultural and Infomaiton Publishing House.

Le, D. D. (2006b). Tay Son bi hung truyen (Tap 1) [Tay son tragic storyline (Episode 1)]. Hanoi: Cultural and Infomaiton Publishing House.

Nam Dao (1999). Gio lua [Wind and Fire]. Canada: Poetry & Literary Publishing House.

Nam Dao (2007). Dat troi [Earth and Heaven]. Danang: Da Nang Publishing House.

Nguyen, M. G. (2006a). Song Con mua lu (Tap 1) [Con river flood season (Episode 1)]. Hanoi: Literary Publishing House.

Nguyen, M. G. (2006b). Song Con mua lu (Tap 2) [Con river flood season (Episode 2)]. Hanoi: Literary Publishing House.

Nguyen, M. G. (2006c). Song Con mua lu (Tap 3) [Con river flood season (Episode 3)]. Hanoi: Literary Publishing House.

Nguyen, T. B. (2012). Van xuoi Viet Nam sau 1975 [Vietnamese prose after 1975]. Hanoi: University and Professional Education Publishing House.

Hoang, Q. H. (2016). Bao tap cung dinh [Royal storms]. Hanoi: Literary Publishing House.

Nguyen, T. H. (2013). Hoang de Quang Trung [Quang Trung King]. Hanoi: Cultural and Infomaiton Publishing House.

Phung, V. K. (2019). Ngo Vuong [ Ngo King]. Hanoi: Literary Publishing House.

Nguyen, X. K. (2006). Ho Quy Ly [Ho Quy Ly]. Hanoi: Woman Publishing House.

Luu, M. S. (2017). Tran Quoc Toan [Tran Quoc Toan]. Hanoi: Literary Publishing House.

Nguyen, Q. T. (2009). Hoi the [The festival swears]. Hanoi: Woman Publishing House.

Tran, D. S. (2004). Tu su hoc (Tap 1) [Science of narrative]. Hanoi: Ha Noi University of Education Publishing House.

Tran, T. C. (2017). Duc Thanh Tran [His Holiness Tran]. Hanoi: Writers Association Publishing.
DOI: https://doi.org/10.54607/hcmue.js.18.4.3045(2021)

DOI (PDF): https://doi.org/10.54607/hcmue.js.18.4.3045.2860(2021)

Tình trạng

  • Danh sách trống