BÀI HỌC LỊCH SỬ CHO HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI

Ngô Kim Hải

Tóm tắt


 

Bài viết xuất phát từ việc xác lập Trần Thùy Mai với tư cách một nhà văn viết tiểu thuyết lịch sử. Bắt đầu từ những hoài nghi, trăn trở đối với quá khứ, chúng tôi đi vào tiểu thuyết Từ Dụ thái hậu để nhìn về những sự kiện lịch sử và con người quá khứ trong sự phức tạp, nhiều chiều. Một trong những điểm nhấn góp phần làm nên thành công của tác phẩm này chính là việc nhà văn đưa ra được những bài học quá khứ cho hiện tại và tương lai: công lí trong cuộc sống, tham vọng quyền lực, thuật trị nước, việc trọng dụng nhân tài của những bậc tiền nhân. Phương pháp liên ngành được sử dụng để nghiên cứu nội giới văn bản, đồng thời nhấn mạnh mối quan hệ mật thiết giữa kinh nghiệm văn hóa và cá tính sáng tạo của nhà văn. Bài viết cũng hướng đến việc đánh giá và ghi nhận những đóng góp của Trần Thùy Mai đối với thể loại tiểu thuyết lịch sử nói riêng và văn học đương đại Việt Nam nói chung.

 

 


Từ khóa


bài học lịch sử; Trần Thùy Mai; Từ Dụ thái hậu; tiểu thuyết lịch sử

Toàn văn:

PDF

Trích dẫn


Dinh, X. D. (2013). Sang tao van hoc nghe thuat ve de tai lich su [Creative Art in Literature regarding history topics]. Hanoi: National Politics Publishing House.

Tran, T. M. (2019a). Tu Du thai hau [Queen mother Tu Du]. Hanoi: Women Publishing House.

Tran, T. M. (2019b). Tu Du thai hau [Queen mother Tu Du]. Hanoi: Women Publishing House.


Tình trạng

  • Danh sách trống