VĂN HỌC THIẾU NHI VỚI VIỆC GIÁO DỤC TRẺ EM HÔM NAY (TRƯỜNG HỢP SÁNG TÁC CỦA VÕ DIỆU THANH VÀ VĂN THÀNH LÊ)

Tăng Thị Hương, Lê Thị Hòa, Lê Thị Nga

Tóm tắt


 

Văn học thiếu nhi đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển toàn diện nhân cách và kĩ năng cho trẻ em. Là những nhà văn dành nhiều tâm huyết cho thiếu nhi, Võ Diệu Thanh và Văn Thành Lê luôn khéo léo lồng ghép những bài học giáo dục trong từng trang viết. Bài viết này trình bày sự tương đồng trong quan điểm giáo dục trẻ em của hai tác giả Võ Diệu Thanh và Văn Thành Lê, sau đó hệ thống thành ba bài học giáo dục: Bài học về tình yêu thiên nhiên; bài học về tình yêu con người và bài học về kĩ năng sống. Những bài học này phù hợp với tâm lí lứa tuổi, có thể giúp trẻ tự nhận thức và vận dụng vào cuộc sống.

 


Từ khóa


giáo dục nhân cách; kĩ năng sống; Văn Thành Lê; Võ Diệu Thanh

Toàn văn:

PDF

Trích dẫn


Bui, T. T. (2009). Thi phap the loai cua van hoc thieu nhi Viet Nam tu 1986 den nay [Genre poetics of Vietnamese children's literature from 1986 to present] (Chief composer). Ministerial-level topics. Code B2007-DHH03-21.

Ho, S. (2019). Khi van hoc ket giao ki nang song [When literature is connected to life skills]. Retrieved from https://www.sggp.org.vn/khi-van-hoc-ket-giao-ky-nang-song-609416.html

Le, M. C., Nguyen, T. H., Chan, T. O., Pham, T. T. H., Luu, T. T., Nguyen, T. H. V., & Le, H. (2015). Giao duc ki nang song trong mon Ngu van o truong Trung hoc pho thong [Education of life skill in the Literature subject in High school]. Ho Chí Minh City: Education Publishing House.

Van. T. L. (2019). Tren doi, mo mat va mo [On the hill, open your eyes and dream]. Hanoi: Kim Dong Publishing House.

Van. T. L. (2020). Ben suoi, bit tai, nghe gio [By the stream, cover your ears, listen to the wind]. Hanoi: Kim Dong Publishing House.

Viet Quynh (2019). Nha van Van Thanh Le: Moi nguoi lon deu co bong dang tre con [Writer Van Thanh Le: Every adult has a childish figure]. Retrieved from http://daidoanket.vn/nha-van-van-thanh-le-moi-nguoi-lon-deu-co-bong-dang-tre-con-438462.html

Vo. D. T. (2016). Tien cua than cay [Money of tree God]. Hanoi: Women Publishing House.

Vo. D. T. (2017). Nhung cau be mat troi [The Sun boys]. Hanoi: Kim Dong Publishing House.

Vo. D. T. (2020). Chu ong be bong [The Baby Bee]. Ho Chi Minh City: Vietnamese Women’s Publishing House.

Vo. D. T. (2021). Qua tang cho ngay mai [Tomorrow’s gift]. Da Nang: Da Nang Publishing House.
DOI: https://doi.org/10.54607/hcmue.js.18.10.3197(2021)

DOI (PDF): https://doi.org/10.54607/hcmue.js.18.10.3197.2964(2021)

Tình trạng

  • Danh sách trống