T. 16, S. 6 (2019)

Khoa học Tự nhiên và Công nghệ

DOI: https://doi.org/10.54607/hcmue.js.16.6(2019)

Mục lục

Bài viết

Tran Buu Dang, Le Chi Hien Dat, Vu Tuan Huy, Nguyen Minh Phuong, Duong Ba Vu
PDF
5
Phan Thi Ngoc Trinh, Nguyen Thanh Thoi, Huynh Thi Nhan, Nguyen Ngoc Hung, Nguyen Thi Tuyet Nhung, Le Thi Hong Van, Le Van Huan
PDF
16
Cao Minh Nam
PDF
29
Vũ Hữu Long, Nguyễn Vũ Giang, Trịnh Phi Hoành, Phạm Việt Hòa
PDF
38
Phan Tan Quoc Quoc, Nguyen Quoc Huy
PDF
50
La Dung Kiet, Hirobumi Mineo
PDF
62
Phạm Thị Mỹ Hảo, Nguyễn Thị Thùy Trang, Hoàng Đỗ Ngọc Trầm
PDF
72
Đỗ Thị Kim Ngân, Phan Thị Ngọc Loan
PDF
81
Nguyễn Thị Phương Thảo, Trương Trường Sơn
PDF
92
Nguyễn Văn Phức, Nguyễn Kiên Chính, Huỳnh Long, Trần Thị Bích Liên
PDF
99
Đoàn Phan Thảo Tiên, Trịnh Thị Thu Mỹ, Frontasyeva M.V, Lê Hồng Khiêm, Nguyễn An Sơn, Hà Xuân Vinh
PDF
107
Tống Xuân Tám, Đạo Thị Ánh Phi, Nguyễn Ái Như
PDF
115
Phạm Cử Thiện, Lê Nguyễn Phúc An, Trần Thị Ngọc Giàu, Phạm Nhị Lê Phương, Đỗ Đặng Quỳnh Phương, Trần Thị Phương Dung
PDF
133
Trần Thị Phương Dung, Trần La Giang
PDF
142
Nguyễn Hoàng Nhật Trinh, Lương Thị Lệ Thơ
PDF
151
Lê Anh Vũ, Phan Thị Cẩm Quyên, Nguyễn Thúy Hương
PDF
160
Lê Thị Nguyệt Nga, Phan Doãn Đăng
PDF
178
Võ Hồng Phượng, Nguyễn Hoàng Tuấn, Phạm Thị Huyền Diệu, Nguyễn Thị Lan Chi, Lê Thị Bích Thủy, Trần Minh Thiện, Trần Minh Trung, Nguyễn Thị Minh Hiền
PDF
190