T. 16, S. 3 (2019)

Khoa học Tự nhiên và Công nghệ (English)

DOI: https://doi.org/10.54607/hcmue.js.16.3(2019)

Mục lục

Bài viết

Bui Manh Ha
PDF
5
Truong Tran Nguyen Sang, Tran Quoc Viet, Le Thi Minh Tam, Thuong Quoc Thinh, Emilie Strad, Kieu Le Thuy Chung
PDF
17
Phung Thi Thuy Dung, Nguyen Thi Le Thu
PDF
25
Nguyen Thi Minh Nguyet, Vuong Vinh Dat, Nguyen Anh Tien, Le Van Thang Thang
PDF
33
Nguyen Ngoc Hung, Huynh Thi Nhan, Bui Phuoc Hung, Nguyen Thi Tuyet Nhung, Phan Thi Hoang Yen
PDF
41
Nguyen Thanh Nam, Tran Tuan Nam, Nguyen Minh Tri
PDF
50
Tran Hoai Nhan, Ho Hoang Yen, Luu Hong Phong
PDF
58
Nguyen Trung Hieu, Pham Thi Ngoc Mai
PDF
76
Vo Minh Tam, Nguyen Huynh Vu Duy, Nguyen Kim Phat
PDF
91
Le Dai Nam, Phan Anh Luan, Luu Phong Su, Phan Ngoc Hung
PDF
103
Luong Le Hai, Tran Thi Lua, Gusev Alexander Alexandrovich, Vinitsky Sergey Ilich, Chuluunbaatar Ochbadrakh
PDF
121
Nguyen Hoang Giang, Nguyen Van Tung, Vo Van Hoang
PDF
132
Vo Quoc Phong, Nguyen Thi Trang
PDF
144
Pham Cu Thien, Pham Thi Thuy Diem, Nguyen Thien Huong, Huynh Huy, Pham Nguyen Anh Thu, Tong Xuan Tam
PDF
152
Le Duong Vuong, Le Thi Tuong Vy, Phan Thi Phuong Trang, Nguyen Duc Hoang
PDF
162
Le Quynh Loan, Pham Thi Thanh Thuy, Nguyen Luong Hieu Hoa, Le Van Minh, Nguyen Huu Hung, Nguyen Hoang Dung
PDF
174
Hoang Nghia Son, Nguyen Trung Quynh Nhu, Diep Trung Cang, Nguyen Le Huy Thinh, Dang Dang Khoa, Truong Xuan Dai, Nguyen Thi Phuong Thao, Le Thanh Long
PDF
182
Ton Thi Hoai Thuong, Nguyen Tai Thu, Dinh Thi Kim Truc, Le Van Son, Tran Gia Buu, Van Hong Thien
PDF
190